Een auto of automobiel (van Grieks auto- ("vanzelf") en Latijn mobile ("bewegend") is een uit het rijtuig en de fiets ontwikkeld voertuig dat zich zelfstandig voortbeweegt. Deze definitie is vrij breed, maar in het algemeen spraakgebruik wordt meestal toch alleen de personenauto bedoeld. Onder de categorie auto worden meestal, naast de personenauto's ook bestelauto's, vrachtauto's en autobussen opgenomen.

Voor de aandrijving worden hoofdzakelijk verbrandingsmotoren toegepast. Alternatieve aandrijvingen zijn de hybride aandrijving, en de elektrische aandrijving met accu’s of een brandstofcel als energiebron.

In de loop der jaren zijn er talloze automerken en nog meer modellen op de markt verschenen. Door de hoeveelheid auto’s, en het intensief gebruik daarvan, doen er zich files voor, voornamelijk bij zogenoemde knooppunten.
Advertentie